A A A

Tere tulemast õppekavaveebi!

Veebilehel on teave alus-, põhi- ja üldkesk- ehk gümnaasiumihariduse ning kutsehariduse riiklike õppekavade kohta. Veebilehel on esitatud ka õpikäsitust ja uue õpikäsitluse rakendumist toetavad metoodilised artiklid nii ainevaldkondade kui erinevate kategooriate kaupa. Lisaks on toodud õppeprotsesside kirjeldused ja õpetaja töökava näidised õppetegevuse kavandamise ja korraldamise toetamiseks.