A A A

Tehnoloogia valdkonna õppeprotsessid

Juhul, kui teil on õppeprotsessi kirjelduste kohta ettepanekuid või leiate vigaseid viiteid, andke nendest palun teada e-posti aadressil oppekava@innove.ee.

 

Sissejuhatus tehnoloogia valdkonna õppeprotsesside kirjeldustele

 

Tööõpetus, 2015

Tööõpetus I kooliaste

Tööõpetus I kooliaste

 

Käsitöö, 2015

Käsitöö II kooliaste

Käsitöö II kooliaste

Käsitöö III kooliaste

Käsitöö III kooliaste

 

Kodundus, 2015

Kodundus II kooliaste

Kodundus II kooliaste

Kodundus III kooliaste

Kodundus III kooliaste

 

Tehnoloogia, 2015

Tehnoloogia II kooliaste

Tehnoloogia II kooliaste

Tehnoloogia III kooliaste

Tehnoloogia III kooliaste